Медвинська громада
Богуславський район, Київська область

Вакансії

Медвинська сільська об’єднана територіальна громада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
- Спеціаліста відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності ( бухгалтера);
- Начальника відділу загальної та організаційної роботи (юриста);

В И М О Г И
до кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Медвинської сільської ради. 


 Громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, досвід роботи в органах місцевого самоврядування, володіння інформаційно-комунікативними технологіями програм обробки та аналізу даних через локальні й глобальні мережеві структури;  вільне володіння державною мовою, сучасним діловим мовленням.
Особисті якості: відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість,  ініціативність, комунікабельність,  вміння працювати  з великим обсягом інформації,  дисциплінованість.

Для участі у конкурсі слід подати такі документи:
-заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
– дві фотокартки розміром 4x6 см;
– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації; про присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому чинним законодавством порядку;
– відомості про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав;
– копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;
– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
Термін прийняття документів – 30 календарних днів із дня опублікування оголошення
з 12 лютого 2018 року по 12 березня 2018 року до виконавчого комітету Медвинської сільської ради за адресою: с. Медвин, вул. Шевченка, 1. Тел. для довідок (045-61) 36-2-45, 36-2-42